dr inż. Michał Klepka

Doświadczenie: Interreg Europe, Fundusz Norweski, Horyzont 2020, Fundusz Wyszehradzki.

Współpraca: Kraje UE, Norwegia, USA, Mołdowa, Ukraina, Uganda, Nigeria

Doświadczony uczestnik i koordynator międzynarodowych projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych. Swoją przygodę międzynarodową rozpoczął w 1999 roku pracując w przedstawicielstwie spółki zagranicznej w Polsce. W latach 2001 – 2009 realizował projekty i udzielał wsparcia polskim firmom i podmiotom pracując jako konsultant w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE. Odbył stypendium w Norwegii w ramach Funduszu Norweskiego, po którym nawiązał stałą współpracę z norweską firmą zajmującą się stymulowaniem współpracy międzynarodowej. Jest właścicielem marki „Polska w Pudełku” i wspiera polskie instytucje w promocji zagranicznej.

Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

Doświadczenie: Interreg Europe, Horyzont 2020.

Współpraca: Kraje UE

Specjalista z zakresu prawa konkurencji – pomocy publicznej,  prawa własności intelektualnej i  nowych technologii, prawa prywatnego międzynarodowego; prawnik z doświadczeniem w negocjacjach zarówno przedprojektowych, jak i związanych z realizacją projektów (była Dyrektorem biura IPR-HP w Brukseli oraz uczestniczyła w negocjacjach w Komisji Europejskiej). Prowadziła obsługę prawną dla projektów realizowanych z funduszy strukturalnych oraz programów ramowych (FP5, FP6, FP7, H2020), zajmowała się zarówno doradztwem indywidualnym na zlecenie klienta, jak i ogólnym (szkoleniowym).  Jest autorem licznych opracowań zarówno z zakresu prawa własności intelektualnej, jak i prawa nowych technologii i pomocy publicznej. Posługuje się  językiem angielskim i francuskim.

Krzysztof Trojanowski MBA

Doświadczenie: Programy Ramowe UE (Horyzont 2020), Erasmus+ jak również w wybranych programach krajowych.

Współpraca: Kraje UE,Ukraina

Praktyk i wieloletni uczestnik projektów międzynarodowych. Uczestniczył w ponad 20 projektach głównie koordynacyjnych, szkoleniowych i wspierających działania o charakterze B+R, innowacji technologicznych ich zastosowania i wdrożeń. Doświadczenie z projektami międzynarodowymi rozpoczynał w 2001 roku jako Koordynator obszaru IST/ICT (Information Society Technologies) 5 Programu Ramowego UE w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK). W latach (2003-2009) Krajowy Delegat i Ekspert do Komitetu Programowego ICT uczestniczył w procesie tworzenia i definiowania Programów Pracy obszaru ICT w Programach Ramowych UE.

Stale współpracuje z jednostkami badawczymi, uczelniami i firmami wspierając głównie uczestnictwo w projektach międzynarodowych (poszukiwanie i dopasowanie instrumentów wsparcia,  budowa relacji, przygotowanie wniosków projektowych, zarządzanie i realizacja projektów).

Interesuje się głównie tematami o charakterze innowacyjnym i technicznym w nowych i rozwijających się obszarach (np. Gospodarka obiegu zamkniętego), intersujące go zagadnienia to: efektywność energetyczna, zarządzanie i optymalizacja procesów, analizy biznesowe w tym tzw. „Design Thinking”.

Małgorzata Skibska-Zielińska

Doświadczenie: Horyzont 2020

Współpraca: Kraje UE

Ekspert w zakresie transferu technologii, komercjalizacji wyników badań naukowych, współpracy nauki i biznesu, a także wdrażania krajowych i międzynarodowych programów B+R+I. Posiada wysokie kompetencje w obszarze doskonalenia procesów i procedur oraz doświadczenie w obszarze współpracy z różnymi interesariuszami. Wieloletni, zasłużony były pracownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Autorka i pierwsza zarządzająca programami krajowymi NCBR, m.in. INNOTECH, SPINTECH, Patent Plus, Innowacje Społeczne, inicjatorka rozwoju programów sektorowych i wspólnych przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).
Obecnie z zaangażowaniem wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem działalność Mazowieckiego Centrum Współpracy Międzynarodowej (MCWM) w ramach Agencji Rozwoju Mazowsza (ARM S.A.)

Legitymuje się dobrą znajomością mechanizmów działania NCBR jako instytucji współfinansującej udział polskich zespołów badawczych i firm w projektach międzynarodowych w ramach Horyzontu 2020, Funduszy Norweskich oraz wielu programów bilateralnych NCBR z partnerami z różnych krajów na świecie. Wdrażała w Polsce m.in. unijny program CORNET wspierający wspólne badania realizowane przez MŚP zrzeszone w organizacjach branżowych.

Pełniła funkcję Dyrektor Innovation Relay Center Poland East (członka europejskiej Sieci IRC UE , działającej obecnie jako Sieć EEN UE), które zajmowało się międzynarodowym transferem technologii, organizacją spotkań brokerskich, targów innowacji, oraz kojarzeniem partnerów do projektów międzynarodowych i współpracy biznesowej w oparciu o  ofert i zapotrzebowani  na nowe rozwiązania technologiczne zgłaszane za pośrednictwem sieci IRC.

Pracowała również w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,  zarządzała 2 kluczowymi projektami w ramach programu SIC-TECH I – Reform Program for  Science and Technology Sector, które stworzyły w Polsce podstawy systemu wsparcia rozwoju inkubatorów i firm spin-off oraz implementowały dobre praktyki UE w zakresie audyty i oceny nowych technologii. Ponadto, kilka lat współpracowała z Krajowym Punktem Kontaktowym w roli szkoleniowca i popularyzatora Programów Ramowych Badań i Rozwoju Technologicznego UE ( FPV i FPVI FP).