UWAGA: planowane uruchomienie usługi 2022 rok

Szczegóły można uzyskać poprzez kontakt z Nami. Zapraszamy

Opis usługi „Zarządzanie projektem międzynarodowym”

Zarządzanie projektem to bardzo szerokie i wielowątkowe zagadnienie i bardzo dużo zależy od specyfiki i wielkości projektu. Można jednak zdefiniować konkretne elementy  i składowe procesu zarządzania projektami a niektóre są szczególnie istotne w zarządzaniu projektami międzynarodowymi.

Możemy tu wymienić:

  • Struktura i poziomy zarządzania : koordynator, liderzy pakietów/zadań, komitety zarządcze (Management Board/Steering Committee) lub wspierający (Advisory Board)
  • Zakres decyzyjności i kompetencji poszczególnych ludzi lub z komitetów
  • Sposób podejmowania strategicznych, technicznych i bieżących (roboczych) decyzji
  • Metody i narzędzia komunikacji i spotkań (zarząd, komitety, robocze) w czasie trwania projektu, szczególnie istotne w projektach międzynarodowych
  • Raportowanie i administracja merytoryczna projektu
  • Kontrola jakości wyników (metody sprawdzania, wskaźniki, środki zaradcze w przypadku błędów, braków lub uchybień)
  • Sprawozdawczość finansowa w projekcie
  • Kwestie prawne (ochrona własności intelektualnej, kwestie sporów pomiędzy organizacjami uczestniczącymi w projekcie, inne)
  • Analiza ryzyka (zaplanowane i wdrażane środki zaradcze)
  • Inne związane ze specyfiką projektu

W ramach usługi przygotowujemy, szkolimy lub konsultujemy w zakresie opracowania metodyki jak i praktycznej realizacji zarządzania projektem.

Ze względu na fakt że każdy projekt jest inny, ma swoją specyfikę i uwarunkowania działania te mają charakter indywidualny.

Cel usługi

Celem usługi jest możliwie pełne wsparcie w procesie przygotowaniu struktury i aspektów związanych z zarządzaniem danego projektu jak również w zarządzaniu nim w trakcie realizacji na poziomie organizacji, w ramach zadania lub na poziomie całego konsorcjum.

Wszystko zależy od konkretnych ustaleń pomiędzy Państwem a naszym zespołem.

Odbiorcy usługi

Firmy (z naciskiem na MŚP)

Instytucje badawcze i rozwojowe (B+R, publiczne i prywatne)

Jednostki edukacyjne (uczelnie wyższe, szkoły publiczne i prywatne)

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)

Stowarzyszenia i organizacje promujące rozwój innowacji, badań i rozwoju, współpracę międzynarodową

Korzyści dla odbiorców usługi

Działania w ramach usługi zwiększają Państwa szanse na przygotowanie dobrej i optymalnej struktury i indywidualnej metodyki zarządzania projektem jak również  samej jego realizacji. Zarządzanie projektami (szczególnie międzynarodowymi) jest szerokim zagadnieniem i wyzwaniem a często  też barierą w skutecznej i efektywnej realizacji projektu.