ORGANIZATORZY:

1. Agencja Rozwoju Wazowsza S.A. – Mazowieckie Centrum Współpracy Międzynarodowej

2. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

TERMIN:

5 stycznia 2022r,

Początek godzina 10.00

Czas trwania: 120 min

Miejsce: on-line (Zoom/FB)

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY

CEL WEBINARU:

Istotą webinarium jest przybliżenie wdrożeń kreatywnych rozwiązań w samorządach na gruncie programu Gov Tech (GovTech Inno_Lab by Unicorn Hub), który zakłada eksperckie wsparcie we wdrażaniu cyfrowych innowacji i budowaniu partnerstw publiczno-prywatnych z firmami technologicznymi, w szczególności startupami oraz środowiskiem naukowym.

W ramach programu GovTech, JST otrzymać mogą, m.in.:

– wsparcie szkoleniowo-doradcze o wartości 50 000,00 zł

– szkolenia ze zwinnego zarządzania projektami: Agile, Lean Management, Customer Development, Design Thinking, Kanban, Kaizen, potwierdzone certyfikatami dla Uczestników

– indywidualny i dedykowany Mentor – stała opieka w programie

– przygotowanie do pozyskiwania środków w nowej perspektywie finansowej 2021-2017

– budowanie partnerstw zagranicznych

– dostęp do bogatej bazy Innowatorów

– budowa wizerunku nowoczesnego Samorządu – nagrody dla najlepszych od KPRM

i wiele innych korzyści….

Do udziału w webinarium zapraszamy zarówno pracowników urzędów JST z województwa mazowieckiego, jak i przedstawicieli lokalnych instytucji edukacyjnych, kultury i instytucji pozarządowych.

Webinarium jest kontynuacją serii informacyjnej prowadzonej przez Mazowieckie Centrum Współpracy Międzynarodowej w ARMSA . Mamy nadzieję, iż udział w programie przyczyni się do pozyskania środków oraz budowania potencjału wewnętrznego i zdolności do współpracy międzynarodowej.

PANELIŚCI:

Agnieszka Krochmal – Węgrzyn (Moderator) – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Michał Gąsior – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

dr inż. Ewa Janczar – Urząd Marszałkowski Dep. Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii

Agata Koprowska – OIC Poland

Edyta Gargaś – OIC Poland

dr inż. Michał Klepka – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.