Opis Usługi „Analiza synergii planowanej współpracy międzynarodowej ze strategią rozwoju regionu”

Usługa pt. „Analiza synergii planowanej współpracy międzynarodowej ze strategią rozwoju regionu” jest naturalnie powiązana z poprzednimi usługami które koncentrują się na poszukiwaniu odpowiednich instrumentów wsparcia jak również poprawie potencjału instytucji w kontekście współpracy międzynarodowej.

Decyzje i praktyczne działania zależeć będą jednak od strategii rozwoju regionu i w tym względzie musi zachodzić pełna zgodność. Dotyczy to przede wszystkim jednostek publicznych lub innych działających na poziomie regionalnym.

 

Cel usługi:

Celem usługi jest przygotowanie lub pomoc w przygotowaniu analizy synergii planowanych działań międzynarodowych i ich korelacji ze strategią rozwoju regionu jak i polityki wewnętrznej beneficjenta.

 

Odbiorcy usługi:

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) – głównie

Firmy (z naciskiem na MŚP)

Instytucje badawcze i rozwojowe (B+R, publiczne i prywatne)

Jednostki edukacyjne (uczelnie wyższe, szkoły publiczne i prywatne)

Stowarzyszenia i organizacje promujące rozwój innowacji, badań i rozwoju, współpracę międzynarodową

 

Korzyści dla odbiorców usługi:

Działania w ramach usługi pozwalają ocenić czy planowane działania odpowiadają regionalnej strategii rozwoju, czy zachodzi pełna lub częściowa korelacja pomiędzy strategią a wytycznymi konkursowymi (program/instrument wsparcia) a w przypadku konfliktów odpowiedź które elementy mogą stanowić problem.