UWAGA: planowane uruchomienie usługi: 2022 rok

Szczegóły można uzyskać poprzez kontakt z Nami. Zapraszamy

Opis usługi „Skalowanie wyników projektu”

Zamknięcie projektu wiąże się również z pomysłem i planem na wykorzystanie i skalowanie wyników projektu a przynajmniej taki plan powinien w organizacji powstać. Jeżeli w ramach projektu wykonany został np. prototyp lub technologia lub cały proces technologiczny, nowe rozwiązanie itd. naturalnym jest że wyniki projektu należy wykorzystać, zastosować i skalować czyli w praktyce stworzyć konkretny plan wykorzystania i skalowania pomysłu zarówno w sensie technologicznym jak i biznesowym.

Kontekst technologiczny jest konkretny i specyficzny dla danego projektu, choć z pewnością warto tworzyć warianty skali (wielkość produkcji, sprzedaży w odniesieniu do potencjału produkcyjnego i planów rozwoju – dotyczy firm produkcyjnych) a z pewnością  może być ich wiele.

W kontekście biznesowym (związanym głównie ze skalą wykorzystania wyników i/lub produkcji) również warto przygotować różne analizy (potencjalne przychody vs koszty) w oparciu o wybrane metody analiz finansowych (np. Return on Investment, Net Present Value, Internal Rate of Return). Wszystko zależy od specyfiki projektu i planów związanych z ich wykorzystaniem.

W ramach usługi oferujemy wsparcie w przygotowaniu „planu wykorzystania i skalowania wyników projektu”

Ze względu różnorodność projektów i ich specyfikę jak również strategie Państwa organizacji wykorzystania wyników nasze działania będą dopasowane do konkretnych i zdefiniowanych potrzeb.

Cel usługi

Celem usługi jest kompleksowe wsparcie w procesie przygotowania planu wykorzystania i skalowania projektu.

Szczegóły będą zależne od konkretnych ustaleń pomiędzy Państwem a naszym zespołem.

Odbiorcy usługi

Firmy (z naciskiem na MŚP)

Instytucje badawcze i rozwojowe (B+R, publiczne i prywatne)

Jednostki edukacyjne (uczelnie wyższe, szkoły publiczne i prywatne)

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)

Stowarzyszenia i organizacje promujące rozwój innowacji, badań i rozwoju, współpracę międzynarodową

Korzyści dla odbiorców usługi

Działania w ramach usługi pomogą Państwu przygotować i przedstawić plany wykorzystania i skalowania wyników projektu w oparciu o analizy liczbowe  z uwzględnieniem strategii i planów rozwoju organizacji.  Wykorzystanie i skalowanie wyników projektu może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju i pozytywnych zmian (np. wdrożenie nowego rozwiązania) dla Państwa organizacji