UWAGA: planowane uruchomienie usługi 2022 rok

Szczegóły można uzyskać poprzez kontakt z Nami. Zapraszamy

Opis usługi „Realizacja zadań w ramach projektu międzynarodowego”

Realizacja zadań projektu jest kluczowym aspektem i wymogiem uczestnictwa w projektach międzynarodowych. Właściwie tylko rzetelna realizacja zadań gwarantuje dobre relacje z partnerami, buduje dobrą markę organizacji i jest warunkiem finasowania projektu.

Oczywiście zakres zadań, czas trwania, budżet itd.  jest indywidualny i różny dla każdego  projektu. Jednak pewne zadania i działania są wspólne i niezbędne we współpracy z partnerami (szczególnie w projektach międzynarodowych).

Praca w ramach projektu podzielona jest na pakiety (tzw. Work Packages) i zadania (Tasks) które są planowane przez nadzorowane przez liderów, więc pierwszym kluczowym aspektem jest komunikacja i współpraca w ramach zespołów roboczych.

Oczywiście kwestii jest wiele np.. Budżetowanie i rozliczanie kosztów związanych z realizacją zadań, sprawozdawczość (raportowanie merytoryczne) na różnych etapach projektu, karty czasu pracy ludzi zatrudnionych do realizacji zadania i szereg innych.

Usługa przewiduje kompleksowe wsparcie na poziomie realizacji zadań należących do Państwa organizacji. Zakres usługi jest bardzo zindywidualizowany i zależy do danego projektu.

Cel usługi

Celem usługi jest pomoc Państwu w stworzeniu szczegółowego i praktycznego planu działań (zasoby, plan czasowy, przydziały do zadań) jak i samej ich realizacji

Odbiorcy usługi

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)

Firmy (z naciskiem na MŚP)

Instytucje badawcze i rozwojowe (B+R, publiczne i prywatne)

Jednostki edukacyjne (uczelnie wyższe, szkoły publiczne i prywatne)

Stowarzyszenia i organizacje promujące rozwój innowacji, badań i rozwoju, współpracę międzynarodową

Korzyści dla odbiorców usługi

Realizacja zadań w projekcie (szczególnie w projektach międzynarodowych) wymaga doświadczenia głównie  uwagi na fakt pracy zespołowej a trudnościami mogą być odległości i brak bezpośredniego kontaktu z innymi organizacjami i zespołami od których zależy wspólny sukces. Jest to szczególnie stresujące i kłopotliwe dla nowych, niedoświadczonych podmiotów i osób bez wcześniejszej praktyki. Postaramy się w przełamaniu tych barier poprzez pełne lub częściowe zaangażowanie w Państwa działania, pomoc będzie miała charakter ciągły szczególnie w fazie startowej projektu.