Opis usługi „Przygotowanie aplikacji projektu międzynarodowego”

Przygotowanie aplikacji to dość złożone działanie a często ciąg różnych pomniejszych i wzajemnie powiązanych działań. Mając zdefiniowany cel projektu, wybrany program i odpowiedni instrument/temat wsparcia z uwzględnieniem warunków i wymogów. jak również określony skład konsorcjum (partnerzy dobrani do realizacji określonych działań a ich kompetencje wzajemnie się uzupełniają) można rozpocząć proces przygotowania aplikacji.

W ramach usługi przygotowujemy lub konsultujemy poszczególne elementy aplikacji (często różnią się w zależności od programu i typu instrumentu):

 • Opis celu projektu i odniesienie do tematyki konkretnego programu/konkursu
 • Stan wiedzy, zaawansowania technologicznego, elementy nowości i innowacji które wnosi projekt (tzw. State of the Art., Progress beyond state of the Art)
 • Realne wyniki projektu i wskaźniki , wpływ na rzeczywistość poprzez działania i wyniki projektu
 • Zadania i pakiety zadań planowanych  do realizacji (Work Package, task)
 • Określenie zasobów (sprzęt, materiały, podróże, ludzie) niezbędnych do realizacji projektu
 • Przygotowanie budżetu na podstawie określonych zasobów
 • Inne elementy w zależności od specyfiki i wymogów danego konkursu/typu instrumentu

Cel usługi:

Celem usługi jest pełne lub częściowe wsparcie w procesie przygotowania aplikacji projektowej.

Wszystko zależy od konkretnych ustaleń pomiędzy Państwem a naszym zespołem.

Odbiorcy usługi:

 • Firmy (z naciskiem na MŚP)
 • Instytucje badawcze i rozwojowe (B+R, publiczne i prywatne)
 • Jednostki edukacyjne (uczelnie wyższe, szkoły publiczne i prywatne)
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)
 • Stowarzyszenia i organizacje promujące rozwój innowacji, badań i rozwoju, współpracę międzynarodową

Korzyści dla odbiorców usługi:

Działania w ramach usługi zwiększają Państwa szanse na przygotowanie dobrej lub bardzo dobrej aplikacji projektowej i dają szanse na uzyskanie finansowania (dofinansowania) Państwa projektu. W praktyce przygotowanie projektu to dość długi proces (nawet kilkumiesięczny) a nasza wiedza i wieloletnie doświadczenia zespołu pomogą Państwu „zdobyć” projekt.