UWAGA: planowane uruchomienie usługi 2023 rok

Szczegóły można uzyskać poprzez kontakt z Nami. Zapraszamy

Opis usługi „Promocja projektu międzynarodowego”

Promocja projektu to istotne zagadnienie na poziomie planowania, realizacji jak i po zakończeniu projektu (promocja wyników i dalszych działań).

W praktyce projektów międzynarodowych planuje się pakiet zadań związanych z promocją samego projektu (np.. Strona www) jak i wyników na różnych jego etapach prezentowanych na konferencjach, seminariach, szkoleniach itd.

Warto jednak przygotować własny plan promocji projektu i jego wyników który będzie korzystny z punktu widzenia samej organizacji.

W ramach usługi mamy swobodę wyboru działań i doboru ścieżki promocji. Wszystko zależy praktycznie od specyfiki projektu (cele, wyniki, produkty, usługi) grupy potencjalnych beneficjentów, partnerów i podmiotów zainteresowanych  działaniami i wynikami przewidzianymi w projekcie.

Cel usługi

Celem usługi jest pomoc Państwu w stworzeniu planu promocji działań i ich wyników przewidzianych w projekcie i skutecznej ich realizacji jak również efektywnego wykorzystania wyników projektu po jego zakończeniu.

Odbiorcy usługi

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)

Firmy (z naciskiem na MŚP)

Instytucje badawcze i rozwojowe (B+R, publiczne i prywatne)

Jednostki edukacyjne (uczelnie wyższe, szkoły publiczne i prywatne)

Stowarzyszenia i organizacje promujące rozwój innowacji, badań i rozwoju, współpracę międzynarodową

Korzyści dla odbiorców usługi

Działania w ramach usługi pomogą Państwu opracować skuteczny plan promocji projektu na etapie planowania i przygotowania projektu, w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu projektu (promocja wyników). W przypadku zaproszenia do projektu międzynarodowego przygotowywanego przez inne podmioty opracowanie planu promocji korzystanego z punktu widzenia Państwa organizacji.