Opis usługi „Poszukiwanie partnerów do współpracy międzynarodowej”

Poszukiwanie partnerstwa jest pierwszym i jednym z najważniejszych wyzwań w procesie przygotowania projektu międzynarodowego.

Znakomita większość inicjatyw międzynarodowych bazuje na współpracy wewnątrz konsorcjum. W zależności od wielkości i specyfiki projektu skład konsorcjum może być bardzo różny. Najczęściej konsorcjum/partnerstwo dobiera się wg zadań projektowych i związanych z tym potrzebnych kompetencji. Położenie geograficzne i charakter organizacji też może mieć duże znaczenie w zależności od specyfiki inicjatywy/projektu i konkretnych planowanych działań.

Nasza praktyka, kontakty i narzędzia poszukiwania partnerstwa pomogą Państwu w efektywnym poszukiwaniu i doborze odpowiednich organizacji szczególnie zagranicznych co często stanowi wyzwanie lub problem.

Cel usługi:

Celem usługi jest zapewnienie Państwu partnerstwa w planowanych inicjatywach/projektach (budowa konsorcjum projektowego) lub prezentacja możliwości dołączenia do powstających konsorcjów (organizacje zagraniczne poszukują partnerów z Polski)

Odbiorcy usługi:

– Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)
– Firmy (z naciskiem na MŚP)
– Instytucje badawcze i rozwojowe (B+R, publiczne i prywatne)
– Jednostki edukacyjne (uczelnie wyższe, szkoły publiczne i prywatne)
– Stowarzyszenia i organizacje promujące rozwój innowacji, badań i rozwoju, współpracę międzynarodową

Korzyści dla odbiorców usługi:

Działania w ramach usługi pozwalają na budowę kontaktów, relacji i konsorcjów projektowych szczególnie w kontekście międzynarodowym. W praktyce jest to często proces długotrwały, nasze doświadczenia pomogą Państwu pozyskać dobre i właściwe partnerstwa.