Opis usługi „Analiza dostępności programów i konkursów międzynarodowych”

Ze względu na dużą liczbę oferowanych programów i instrumentów do analizy programów podchodzimy selektywnie a często „indywidualnie” i dopasowujemy analizę do konkretnych potrzeb organizacji i partnerów z którymi współpracujemy. Dobór odpowiedniego instrumentu jest bowiem jednym z kluczowych warunków sukcesu i pozytywnej realizacji projektu w zależności od postawionego celu.

Staramy się na bieżąco wyszukiwać i aktualizować informacje dotyczące wybranych Programów poprzez analizę portali z publikacjami jak również nasze bezpośrednie kontakty z przedstawicielami naszych partnerskich organizacji.

Programy które na bieżąco analizujemy:

– Programy badań i rozwoju innowacji UE: Horyzont 2020 i Horyzont Europa

– Program Interrgeg

– Program Erazmus +

– Programy krajowe i regionalne (finansowane z funduszy UE) dedykowane na rozwój współpracy międzynarodowej, promocji wyników prac B+R, innowacyjnych produktów i usług

– inne programy o charakterze międzynarodowym

Cel usługi:

Celem usługi jest gromadzenie informacji i wiedzy dotyczącej potencjalnych możliwości finansowania Państwa projektów z naciskiem na działania międzynarodowe, projekty badań i rozwoju, wdrożeń i zastosowań nowych rozwiązań technologicznych oraz szeroko rozumianej współpracy.

Odbiorcy usługi:

– Firmy (z naciskiem na MŚP)
– Instytucje badawcze i rozwojowe (B+R, publiczne i prywatne)
– Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)
– Jednostki edukacyjne (uczelnie wyższe, szkoły publiczne i prywatne)
– Stowarzyszenia i organizacje promujące rozwój innowacji, badań i rozwoju, współpracę międzynarodową

Korzyści dla odbiorców usługi:

Znajomość i bieżąca informacja o programach i ich instrumentach jest podstawowym warunkiem podjęcia właściwych decyzji i przygotowania planu kolejnych działań.
Usługa zapewnia Państwu informacje o bieżących i planowanych programach, konkursach i ich instrumentach.