UWAGA: usługa planowana na 2023 rok.

Szczegóły można uzyskać poprzez kontakt z Nami. Zapraszamy

Opis usługi „Doradztwo strategiczne dotyczące wykorzystania wyników i trwałości projektu”

Doradztwo strategiczne o projekcie jest logicznie powiązane z modułem: Analiza kompetencji po projekcie i Skalowanie wyników projektu i odnosi się do działań po zakończeniu projektu.

Generalnie podsumowanie wyników (moduł: Analiza kompetencji), analizy finansowe (moduł: Skalowanie wyników projektu) mają na celu wykreowanie rzeczywistego obrazu efektywności projektu i jego znaczenia dla organizacji. Otrzymane wyniki mogą zostać przedstawione w postaci raportu lub prezentacji dla zarządu organizacji w celu podjęcia decyzji co kierunku i przyszłości inicjatyw międzynarodowych.

Scenariusze mogą być różne ale ważne jest aby były oparte na możliwie rzetelnych danych i perspektywach.

Cel usługi

Celem usługi jest pomoc Państwu w stworzeniu planu w formie raportu lub prezentacji z realizacji projektu które pomogą podjąć właściwe decyzje na przyszłość w kontekście udziału w kolejnych inicjatywach międzynarodowych jak również pomoc w przygotowaniu do kolejnych działań i skutecznej ich realizacji.

Odbiorcy usługi

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)

Firmy (z naciskiem na MŚP)

Instytucje badawcze i rozwojowe (B+R, publiczne i prywatne)

Jednostki edukacyjne (uczelnie wyższe, szkoły publiczne i prywatne)

Stowarzyszenia i organizacje promujące rozwój innowacji, badań i rozwoju, współpracę międzynarodową

Korzyści dla odbiorców usługi

Działania w ramach usługi pozwalają na rzetelne podsumowanie zakończonego projektu i planu dalszych działań co umożliwi podjęcie racjonalnych decyzji (szczególnie na poziomie zarządu organizacji) w kwestii kreowania lub dołączania się do kolejnych inicjatyw międzynarodowych (np. Projekty, technologiczne sieci tematyczne, międzynarodowe organizacje i inicjatywy o charakterze sieciowym)