European Innovation Ecosystems (EIE)

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Horizon Europe
Work Programme 20212022
European Innovation Ecosystems (EIE)
(European Commission Decision C(2022)2975 of 10 May 2022

oraz do udziału w projektach.

Źródło:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-10-european-innovation-ecosystems_horizon-2021-2022_en.pdf

 

Share: Facebook, Twitter, Google Plus