Pierwszy nabór Interreg Europa

Nabór wniosków do Interreg Europa trwa do 31 maja 2022 roku.

W związku z naborem Wspólny Sekretariat programu zorganizował w kwietniu 2022 roku cykl webinariów na temat opracowywania projektu. W trakcie poszczególnych spotkań poruszano następujące zagadnienia:

  • Budowanie udanego partnerstwa.
  • Opracowywanie metodologii projektu.
  • Zarządzanie, budżet i finanse.
  • Komunikacja projektu.

Na Portalu Interreg Europa (prowadzony w języku angielskim) są dostępne nagrania z webinariów, prezentacje oraz odpowiedzi na pytania uczestników udzielane przez Wspólny Sekretariat z zakresu 

  • Budowania udanego partnerstwa.
  • Opracowywania metodologii projektu.
  • Zarządzania, budżetowania i finansów.
  • Komunikacji projektu.

Źródło: https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/pierwszy-nabor-interreg-europa-materialy-z-webinariow-na-temat-przygotowania-projektu/

Share: Facebook, Twitter, Google Plus