Konferencja w sprawie przyszłości Europy na temat sektora rolnego 20.04.2022 online

Zapraszamy na Konferencję w sprawie przyszłości Europy na temat sektora rolnego, która odbędzie się 20.04.2022 roku online (10.00-12.00).

Sektor rolnictwa stoi w obliczu wielu wyzwań – ocieplenie klimatu i anomalie pogodowe, wymogi ochrony środowiska, zmieniająca się dynamika społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Produkcja żywności i odpowiednia gospodarka gruntami są kluczowymi obszarami, które mogą przyczynić się do realizacji ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu i osiągnięcia  neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. Rolnicy są kluczowymi podmiotami w zapewnianiu jego wdrożenia w terenie. W tej sytuacji konieczne jest odpowiednie wsparcie budżetowe ze strony UE poprzez zreformowaną, bardziej elastyczną Wspólną Politykę Rolną i dofinasowanie bardziej zrównoważonych
i inteligentnych praktyk rolniczych. W tym kontekście wsparcie rolnictwa precyzyjnego i cyfryzacji sektora będą kluczowymi czynnikami umożliwiającym realizację Europejskiego Zielonego Ładu, tak aby poprawić optymalizację produkcji rolnej tj. produkować więcej przy mniejszych nakładach.

 

Share: Facebook, Twitter, Google Plus