Spotkania tematyczne platformy learningowej programu Interreg Europa

Informujemy, że eksperci tematyczni platformy learningowej programu Interreg Europa 2014-2020 zapraszają w lutym na następujące spotkania online:

Partnerzy zaprezentują doświadczenia Bolonii (Włochy) w tworzeniu zielonych miejsc pracy, przedstawią założenia funduszu na rzecz innowacji klimatycznych w Stuttgarcie (Niemcy) oraz fińskiego funduszu innowacji Sistra.

Doświadczeniem podzielą się partnerzy z Hiszpanii (przedstawiciel rządu Aragonii), Wielkiej Brytanii (przedstawiciel Rady Miasta Aberdeen w Szkocji) oraz Grecji (przedstawiciel regionu Macedonia Zachodnia)

23 lutego, 14:00 – 17:00 – poprawa zdolności innowacyjnych MŚP (w zał. wstępny program spotkania): https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/5019/improving-the-innovation-capacities-of-smes-register-now/?no_cache=1&cHash=fd8826f5dcdb37cf2eeb4a39efac0c54

Eksperci platformy learningowej programu Interreg Europa oferują także

– tematyczne materiały: https://www.interregeurope.eu/policylearning/knowledge-hub/

– bazę dobrych praktyk: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/

 

Usługi platformy są bezpłatne.

 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa

 

 

Share: Facebook, Twitter, Google Plus