Webinar OECD

Dnia 8 lutego 2022 roku o godzinie 10.30 odbędzie się webinar OECD na temat przyszłości regionów – możliwości w nowym globalnym środowisku, prowadzony przez dr Parag Khanną i dr Andrés Rodríguez-Pose

„Geographies of Opportunity in the New Global Environment” A Dialogue on the Future of Regions with Dr. Parag Khanna and Dr. Andrés Rodríguez-Pose

Rejestracja:  https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJMsf-GtqjIrE9QmKotjcMBOweb1UhgONGI2

Share: Facebook, Twitter, Google Plus