OECD – analiza trendów światowych

OECD Economic Outlook to przeprowadzana dwa razy w roku przez OECD analiza głównych światowych trendów i perspektyw gospodarczych na kolejne dwa lata. Przygotowany przez Departament Ekonomiczny OECD. Dokument przedstawia spójny zestaw prognoz dotyczących produkcji, zatrudnienia, wydatków rządowych, cen i sald bieżących w oparciu o przegląd każdego kraju członkowskiego i wywołany wpływ na każdy z nich na rozwój sytuacji międzynarodowej.

Źródło: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2021/issue-2_66c5ac2c-en
Share: Facebook, Twitter, Google Plus