Nowe programy Interreg i Europejski Rok Młodzieży: 2022!

Ten nowy rok będzie naznaczony nie tylko przyjęciem programów na lata 2021-2027, ale także wieloma działaniami i wydarzeniami dedykowanymi młodym Ludziom pod hasłem #EUYearofYouth.

Po miesiącach przygotowań programy na lata 2021-2027 są finalizowane i zostaną przyjęte od 2022 roku! Jedno jest pewne: dużą rolę odegra młodzież. Młodzi ludzie to nasza przyszłość, a głos kolejnego pokolenia musi tym bardziej liczyć się w budowaniu silniejszej, bardziej ekologicznej, bardziej połączonej i bardziej integracyjnej Europy! Komisja Europejska zmierza do ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi, władzami regionalnymi i lokalnymi w w/w zakresie.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy zaglądaj na strony na Twitterze i Facebooku, aby dowiedzieć się więcej o różnych inicjatywach Interreg w ramach Europejskiego Roku Młodzieży, a także o nadchodzących zmianach w programach Interreg.

Źródło: https://ec.europa.eu/newsroom/regio/items/730265/default

Share: Facebook, Twitter, Google Plus