Circular Economy Calculation Tool

Wokół gospodarki o obiegu zamkniętym pojawiło się wiele spekulacji na temat przyszłości przetwarzania odpadów, zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu oraz ilości odpadów resztkowych, które będą wymagały przetworzenia w 2035 r. po osiągnięciu celów gospodarki o obiegu zamkniętym.

Recenzowane narzędzie obliczeniowe pozwala wszystkim zainteresowanym stronom na zmianę założeń i zobaczenie, w jaki sposób zmienia się waga odpadów między recyklingiem/kompostowaniem, składowaniem i potrzebą przetwarzania innych odpadów resztkowych.

Pomimo dużej różnorodności scenariuszy i wyników zapewnianych przez narzędzie, jedno pozostaje jasne: odpady resztkowe nadal będą musiały być przetwarzane w 2035 r. Jeśli chcemy uniknąć luki w zdolności przetwarzania odpadów resztkowych, musimy zapobiec 160 milionom ton odpadów (oznacza to zmniejszenie o 30% wytwarzania odpadów).

CEWEP ma nadzieję, że podstawowe zrozumienie tych zmian masy odpadów pozwoli na owocną dyskusję na temat przyszłości zrównoważonego przetwarzania odpadów w Europie, niezbędnych inwestycji i przyszłych wyników podejmowanych dzisiaj decyzji.

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do interaktywnego narzędzia obliczeniowego

Click here to access the interactive Calculation Tool
Share: Facebook, Twitter, Google Plus