ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW (deadline: 31.01.2022)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 2021CE160AT032 
Promowanie uczestnictwa młodzieży w sprawiedliwej transformacji – EUTEENS4GREEN

„Pytania i odpowiedzi” na stronie https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/ (call deadline: 31.01.2022)

Źródło: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2021_16_0at_032/call_proposals_pl.pdf
Share: Facebook, Twitter, Google Plus