AGREE Środki na kampanie promocyjne m.in. „walki z rakiem” czy „od pola do stołu”

Na promocję unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza jej granicami w 2022 r. przeznaczono łącznie 185,9 mln euro. Podobnie jak w 2021 r. przyszłoroczny program prac w zakresie polityki promocyjnej jest ukierunkowany na produkty i praktyki rolnicze wspierające cele Europejskiego Zielonego Ładu, takie jak promowanie unijnych produktów ekologicznych, owoców i warzyw, zrównoważonego rolnictwa i dobrostanu zwierząt.

Polityka promocyjna będzie współfinansować kampanie zgodne z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu, wspierające cele strategii „od pola do stołu”, europejskiego planu walki z rakiem, unijnego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego oraz komunikatu dotyczącego europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej”. Kampanie powinny służyć informowaniu konsumentów w UE i na świecie o rolnictwie ekologicznym i zrównoważonym oraz o roli sektora rolno-spożywczego w działaniach na rzecz klimatu i środowiska. Ponadto w UE finansowane będą kampanie promujące zwiększenie spożycia świeżych owoców i warzyw, a tym samym zdrowe odżywianie i zrównoważoną dietę.

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6839
Share: Facebook, Twitter, Google Plus