1,5 mld euro dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Komisja przyjęła dziś wart 1,5 mld euro program dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego w ramach globalnego wymiaru Europy na lata 2021–2027. Będzie on w szczególności wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego spoza UE jako podmioty niezależne w zarządzaniu i rozwoju oraz ich udział w budowaniu integracyjnych i partycypacyjnych procesów demokratycznych i lepszych wyników w zakresie rozwoju.

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_6792
Share: Facebook, Twitter, Google Plus