Mapa pomocy regionalnej na lata 2022–2027 dla Bułgarii, Łotwy, Szwecji i Niemiec

Komisja zatwierdza mapę pomocy regionalnej na lata 2022–2027 dla Bułgarii, Łotwy, Szwecji i Niemiec

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, mapę przyznawania pomocy regionalnej od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r., w ramach zmienionych wytycznych w sprawie pomocy regionalnej. Więcej na stronie revised Regional aid Guidelines.

Share: Facebook, Twitter, Google Plus