Oferta konkursowa misji w HE – webinar 13/01/2022  10:00 – 14:30

Celem webinarium jest pokazanie szans i możliwości, które oferują działania zebrane w programie prac Misji UE dla polskich miast, naukowców, firm technologicznych, instytucji publicznych, stowarzyszeń, fundacji i wielu innych.

W spotkaniu wezmą udział Członkowie Rad Misji (Mission Boards), Członkowie Zgromadzeń przy Radach Misji (Mission Assemblies) oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, odpowiedzialni za pięć misji ukierunkowanych na wyzwania:
  •  Adaptacja do zmian klimatycznych (Adaptation to Climate Change)
  •  Rak (Cancer)
  •  Inteligentne i neutralne klimatycznie miasta (Climate-Neutral and Smart Cities)
  •  Ocean, morza i wody (Ocean, Seas and Waters)
  •  Zdrowie gleby i żywność (Soil Health and Food).
Prelegenci przybliżą cele każdej misji, ich szczegółowe obszary działania oraz przedstawią ofertę konkursową misji na 2022 rok.

Źródło: https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/przeksztalcmy-nasze-problemy-w-nowe-mozliwosci-oferta-konkursowa-misji-w-he
Share: Facebook, Twitter, Google Plus