Call do 23 lutego 2022 roku

Jest już pierwsze zaproszenie do składania wniosków o orientacyjnym budżecie 72 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Zapraszamy organizacje z całej Europy Środkowej do ubiegania się o fundusze, które będą wspierać współpracę ponadnarodową w rozwiązywaniu wspólnych wyzwań naszych regionów i miast. Wnioski można składać do 23 lutego 2022 r.

Źródło: http://r.newsletter.interreg-central.eu/afm1i4y6pxpfe.html?t=1637076699

Share: Facebook, Twitter, Google Plus