AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ  REGIONALNY

Nabór: 29 listopada 2021 - 14 lutego 2022
Współpraca kulturalna - projekty współpracy pomiędzy podmiotami z Polski i krajów-darczyńców
Ministerstwo Kultury , Dziedzictwa Narodowego i Sportu Departament Funduszy i Spraw Europejskich

Źródło: https://eogkultura.mkidn.gov.pl
Share: Facebook, Twitter, Google Plus