AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ  REGIONALNY

Wsparcie od 6 tys. do 23 tys. EUR (małe granty) i od  23 001 do 84 tys. EUR (duże granty) mogą otrzymać  organizacje prowadzące działania w jednym z następujących czterech obszarów: ochrona praw człowieka, działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu, budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego, wsparcie rozwoju sektora społecznego

II konkurs: początek 2022 r. Konkurs w trybie ciagłym na projekty o charakterze interwencyjnym ogłoszony został 7 września 2021.
Wnioski można składać w ramach dwóch tur naboru. Pierwsza tura potrwa do 30 grudnia 2021r.

Źródło: https://aktywniobywatele-regionalny.org.p
Share: Facebook, Twitter, Google Plus