Konkurs otwarty do 17 grudnia 2021 (EUCF)

Ustanowiony w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” Unii Europejskiej, EUCF uwolni lokalny potencjał i wesprze gminy, władze lokalne, ich ugrupowania oraz lokalne podmioty publiczne zrzeszające gminy/władze lokalne w Europie za pomocą dostosowanego do potrzeb, szybkiego oraz uproszczonego wsparcia finansowego (w formie ryczałtów 60 000 EUR) i powiązanych usług umożliwiających  opracowanie odpowiednich koncepcji inwestycyjnych związanych z realizacją działań określonych w ich planach działań na rzecz klimatu i energii.

 

Call for Applications Application period
3rd call 15 October – 17 December 2021
4th call May – June 2022

 

Źródło: https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/calls-in-a-nutshell.html

Share: Facebook, Twitter, Google Plus