Organizator:

Termin:

16 listopada 2021,

Początek godzina 10.00

Czas trwania: 120 min

Miejsce: on-line (Zoom/FB)

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY!

Cel webinaru:

Udział w międzynarodowych programach i realizacja projektów międzynarodowych jest przedsięwzięciem wymagającym znacząco więcej wysiłku, niż projekty finansowane np. z Funduszy Strukturalnych. Większy wysiłek generuje zarazem więcej wartości wynikających z międzynarodowego transferu wiedzy i współpracy z instytucjami działającymi nierzadko w bardziej rozwiniętych gospodarkach.

Wyższe wymagania nie oznaczają zarazem, że programy te się niedostępne, czego dowodem jest sukces wielu mazowieckich instytucji w udziale  w Horyzont 2020, INTERREG czy Erasmus. Obecnie jesteśmy w okresie oczekiwania na nowe rozdanie wszystkich wskazanych programów, jest to zarazem czas na podniesienie świadomość i zorganizowanie zasobów.

O kluczowych aspektach udziału w tych programach opowiedzą nasi Paneliści, dając wskazówki – jak się przygotować! Będzie to również okazja do przedstawienia swoich potrzeb pracownikom Mazowieckiego Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Adresaci webinaru:

1. Jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego

2. Instytucje publiczne: szkoły, instytucje kultury, instytucje naukowe itp.

Paneliści:

 dr Paweł Czyż

Ekspert oceniający projekty

Ewa Kocińska-Lange

Dyrektor Biura NCBR w Brukseli

Edward Torończak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Anna Stol

Departament Współpracy Terytorialnej
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

dr inż. Michał Klepka (Moderator)

ARM S.A.